Οι 2 προηγμένες τεχνικές που εφαρμόζουμε στα VF LASER CLINICS, είναι οι:
FUE BACK,
FUT Τριχοφυτικής  Σύγκλισης

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ


Η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία, κατά την οποία o χειρουργός λαμβάνει θύλακες  τριχών από μια περιοχή της κεφαλής, τις οποίες στη συνέχεια μεταμοσχεύει σε άλλες περιοχές που είναι φαλακρές. Μετά από τη χειρουργική επέμβαση, τα μεταμοσχευμένα τριχοθυλάκια ξεκινούν να αναπτύσσονται φυσιολογικά.

Αν και υπάρχουν διάφορες τεχνικές μεταμόσχευσης,  μονάχα σε 2 από αυτές τα ποσοστά επιβίωσης των μεταμοσχευμένων τριχοθυλακίων είναι υψηλά:

 • στην τεχνική Άμεσης Λήψης Τριχοθυλακίων (FUE –  Follicular Unit Extraction)
 • στην τεχνική Αφαίρεσης Σειράς Τριχοθυλακίων (FUT – Follicular Unit Transplantation).

Ωστόσο, παρόλο που οι 2 συγκεκριμένες τεχνικές προσφέρουν καλά αποτελέσματα, έχουν επίσης κάποια μειονεκτήματα:

 • στην FUE, σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός των τριχοθυλακίων που μπορούν να μεταφερθούν μπορεί να είναι μικρός,  κυρίως λόγω του βαθμού ελαστικότητας του δέρματος στην περιοχή λήψης, ενώ
 • στην FUT,  η διαδικασία αφήνει ορατές ουλές.
 • Επιπλέον, και στις δύο τεχνικές, το αποτέλεσμα μπορεί να μην φαίνεται φυσικό, εάν τα μοσχεύματα τοποθετηθούν στην τελική τους θέση με μηχανικό τρόπο (ιατρικό μηχάνημα τοποθέτησης τριχοθυλακίων).

Η επιστημονική ομάδα των VF LASER CLINICS εφαρμόζοντας 2 ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ των τεχνικών FUE και FUT, έχει καταφέρει ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ!

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ


Η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία, κατά την οποία o χειρουργός λαμβάνει θύλακες  τριχών από μια περιοχή της κεφαλής, τις οποίες στη συνέχεια μεταμοσχεύει σε άλλες περιοχές που είναι φαλακρές. Μετά από τη χειρουργική επέμβαση, τα μεταμοσχευμένα τριχοθυλάκια ξεκινούν να αναπτύσσονται φυσιολογικά.

Αν και υπάρχουν διάφορες τεχνικές μεταμόσχευσης,  μονάχα σε 2 από αυτές τα ποσοστά επιβίωσης των μεταμοσχευμένων τριχοθυλακίων είναι υψηλά:

 • στην τεχνική Άμεσης Λήψης Τριχοθυλακίων (FUE –  Follicular Unit Extraction)
 • στην τεχνική Αφαίρεσης Σειράς Τριχοθυλακίων (FUT – Follicular Unit Transplantation).

Ωστόσο, παρόλο που οι 2 συγκεκριμένες τεχνικές προσφέρουν καλά αποτελέσματα, έχουν επίσης κάποια μειονεκτήματα:

 • στην FUE, σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός των τριχοθυλακίων που μπορούν να μεταφερθούν μπορεί να είναι μικρός,  κυρίως λόγω του βαθμού ελαστικότητας του δέρματος στην περιοχή λήψης, ενώ
 • στην FUT,  η διαδικασία αφήνει ορατές ουλές.
 • Επιπλέον, και στις δύο τεχνικές, το αποτέλεσμα μπορεί να μην φαίνεται φυσικό, εάν τα μοσχεύματα τοποθετηθούν στην τελική τους θέση με μηχανικό τρόπο (ιατρικό μηχάνημα τοποθέτησης τριχοθυλακίων).

Η επιστημονική ομάδα των VF LASER CLINICS εφαρμόζοντας 2 ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ των τεχνικών FUE και FUT, έχει καταφέρει ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ!

Οι 2 προηγμένες τεχνικές που εφαρμόζουμε στα VF LASER CLINICS, είναι οι:FUE BACK,FUT Τριχοφυτικής  Σύγκλισης

FUE BACK 


Η FUE είναι μια σχετικά νέα τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών. Ο χειρουργός, μετά την αφαίρεση μεμονωμένων τριχοθυλακίων υπό τοπική αναισθησία, εισάγει τα μοσχεύματα στην τελική τους θέση σε προκαθορισμένη πυκνότητα. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν δημιουργούνται ουλές, όμως προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της, αποτελεί η επαρκής ελαστικότητα του δέρματος στο σημείο λήψης.

Η επιστημονική ομάδα των VF LASER CLINICS εφαρμόζει την εξελιγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών FUE BACK, η οποία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της κλασσικής τεχνικής FUE, αφού η εξαγωγή των τριχοθυλακίων μπορεί να γίνει χωρίς να απαιτείται επαρκής ελαστικότητα του δέρματος.

Ως αποτέλεσμα:

 • ο αριθμός των τριθυλακίων που μπορούν να μεταφερθούν είναι πολύ μεγαλύτερος,
 • η μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να γίνει και σε ασθενείς με προχωρημένο πρόβλημα τριχόπτωσης.

Επιπλέον, στα VF LASER CLINICS τα μοσχεύματα τοποθετούνται στην τελική τους θέση από τον χειρουργό (και όχι μηχανικά), έτσι το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό.

FUT ΤΡΙΧΟΦΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ


Στην τενική FUT, ο γιατρός αφαιρεί χειρουργικά ένα κομμάτι δέρματος με τριχοθυλάκια, τα οποία αφού τα διαχωρίσει, τα εισάγει στην τελική τους θέση. Δεδομένου ότι υπάρχουν τομές, δημιουργούνται ουλές.

Η επιστημονική ομάδα των VF LASER CLINICS εφαρμόζει την εξελιγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης FUT ΤΡΙΧΟΦΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, με την οποία δεν υπάρχουν ορατές ουλές μετά τη διαδικασία!

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, η αφαίρεση δέρματος πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να επιτρέπεται στις τρίχες να αναπτυχθούν μέσα στα σημεία τομής.

Ως αποτέλεσμα, καμία ουλή δεν είναι ορατή μετά τη διαδικασία, και ούτε καν ο χειρουργός μπορεί να εντοπίσει τα ακριβή σημεία τομής δίχως τη βοήθεια ιατρικών μεγενθυτικών φακών!

Επιπλέον, και στην τεχνική FUT ΤΡΙΧΟΦΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, τα μοσχεύματα τοποθετούνται στην τελική τους θέση από τον γιατρό (και όχι μηχανικά), έτσι το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ότι:

Τα VF LASER CLINICS αποτελούν τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ Κλινική Μεταμόσχευσης Μαλλιών στην ΕΛΛΑΔΑ, που εξασφαλίζει 100% ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ VF LASER CLINICS, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας:

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ότι:

Τα VF LASER CLINICS αποτελούν τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ Κλινική Μεταμόσχευσης Μαλλιών στην ΕΛΛΑΔΑ, που εξασφαλίζει 100% ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ!

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ
218 218 3330
Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ VF LASER CLINICS
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για το ραντεβού σας.